Jalkapallon erotuomarit

Jalkapallon erotuomarit toimivat pelissä varmistamassa, että kaikki pelin osapuolet pitävät kiinni säännöistä ja puuttuu sääntörikkomuksiin. Erotuomari myös päättää maalien hyväksymisestä ja pelin lopputuloksen oikeudellisuudesta. Erotuomari seuraa peliä, pelin keskellä juosten pelaajien kanssa pelikentällä. Erotuomari ei kuitenkaan ole koskaan tiellä pelissä ja sen tehtävänä onkin seurata peliä jatkuvasti, aiheuttamatta pelille häiriötä. Periaatteessa erotuomari vahtii kaikkea pelissä tapahtuvaa ja varmistaa, että peliä pelataan sääntöjen mukaisesti. Erotuomari antaa vihreitä, keltaisia ja punaisia kortteja sääntörikkomuksen tai epäselvyyden tapahduttua. Hänellä on myös suurin toimintavalta jalkapallo otteluissa. Erotuomari onkin se, jonka mukaan rangaistukset jaetaan ja se, kuka päättää kuinka vakava mikäkin rikkomus on. Hän soveltaa rangaistukset tilanteiseen sopiviksi, jotka ovat usein varoitus, jäähy tai pelistä ulosajo. Tehtävinä erotuomarilla onkin varmistaa sääntöjen toteutumisen ja toteuttaa säännöt, johtaa ottelua yhdessä muiden erotuomarien kanssa, ottaa aikaa, kirjata pelin tapahtumat ja raportoida ne kaikki pelin järjestäjälle jälkikäteen, valvoa kaikkea pelissä tapahtuvaa, rangaista rikkomuksien sattuessa ja osoittaa pelin jatkumistapa. Hän myös vastaa siitä, että miten pelissä jatketaan pelaajien loukkaantumistilanteissa. Erotuomarilla on siis kirjaimellisesti kaikki valta pelissä ja hän jopa pystyy keskeyttämään koko pelin, jos tilanne niin vaatii. Toisin, erotuomarilla on myös oikeus antaa pelin jatkua, jos rikkeen tapahtuessa se on edullisempi tilanne rikotulle joukkueelle.

Erotuomarin päätökset ovat aina lopullisia, mutta erotuomarilla on oikeus muuttaa päätöstä ennen pelin jatkumista, jos huomaa sen virheelliseksi. Erotuomareita on pelissä aina monia ja kaikki erotuomarit tekevät yhteistyötä pelin aikana. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että erotuomarit kysyvät neuvoa muilta erotuomariston jäseniltä tilanteesta, jota he eivät nähneet. Jos pääerotuomari joutuu jostain syystä poistumaan pelistä, niin jatkaa hänen tehtäviään avustava erotuomari. Erotuomari on aina pelissä täysin puolueeton, joka myös tarkoittaa sitä, että erotuomari ei saa olla kotoisin kummankaan joukkueen maasta tai kansallisissa peleissä, kummankaan joukkueen kaupungeista.

Avustava erotuomari on taas nimensä mukaan henkilö, joka avustaa erotuomaria pelin aikana. Avustavan erotuomarin erottaa lipusta, joka on usein punakeltainen. Hänellä ei ole erotuomarin tavoin täyttä valtaa soveltaa sääntöjä ja rangaistuksia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että erimielisyyksien sattuessa erotuomari on aina se, joka tekee lopullisen päätöksen. Avustavan erotuomarin suurimpana tehtävänä onkin näyttää tällä punakeltaisella lipulla merkki aina kun jalkapallo poistuu kentältä, pelissä tapahtuu rike, jompikumpi joukkueista haluaa vaihtaa pelaajaa. Heidän tehtävänään on myös herättää erotuomarin huomio, jos pelissä tapahtuu jotain, mitä erotuomari ei huomaa. Tässä apuvälineen toimii signaalilippu, jonka nappia painamalla voi herättää erotuomarin huomion. Nappi saa aikaan piippauksen ja värinän erotuomarin olkapäässä sijaitsevassa vastaanottimessa.

Erotuomarin varusteet ja merkinannot

Erotuomari kommunikoi pelissä käsimerkeillä. Nämä kahdeksan erilaista käsimerkkiä on aina ennalta määrätyt ja kansainväliset. Tarkoittaen sitä, että kaikki käsimerkit ovat samoja, maasta huolimatta. Nämä käsimerkit kertovat vapaapotkuista, kulmapotkuista, rangaistuspotkuista tai pelin jatkumisesta, rikkeestä huolimatta. Aina ennen käsimerkkien antamista, tuomari puhaltaa pilliin, jolla saa vangittua pelaajien ja muun erotuomariston huomion. Käsimerkkien lisäksi erotuomari kommunikoi punaisten ja keltaisten korttien avulla. Keltaiset ja punaiset kortit kertovat rikkeen vakavuudesta ja siitä, että joutuuko pelaaja ulos pelistä. Näiden lisäksi erotuomarin varusteisiin kuuluu muistiinpano välineet ja kommunikaatio varusteet muun erotuomariston kanssa kommunikointiin. Hänellä on myös oikeus halutessa käyttää suorituskyvyn ja fyysisen suorituksen seurantajärjestelmää. Kaiken muun elektroniikan käyttäminen on kielletty. Erotuomarilla ei saa myöskään olla mitään koruja tai muita ei tarvittavia varusteita.